“Кыргызалтын” ААКнун кадр саясаты ишти уюштурууга багытталган жана адистердин натыйжалуу ишмердүүлүгүнөн компаниянын стратегиялык максаттарына жетүүсү көз каранды.

Азыркы учурдагы базар экономикасында сабаттуу жүргүзүлгөн кадрдык саясат компаниянын атаандаштык жөндөмүн бекемдөөгө, анын ишмердигиндеги беделине терең таасир этет жана өнөктөштөрүнүн ишенимин арттырат.

Азыркы учурда жетекчилик орундарда жана негизги участоктордо төмөнкү тажрыйбалуу, такшалган адистер иш алып барышат:

 

«Кыргызалтын» ААКнын Директорлор Кеңеши

Камчыбеков Дуйшенбек Кыргызбаевич

Эстемесов Анвар Кубатович

 

Положение о Совете директоров ОАО «Кыргызалтын»

 

«Кыргызалтын» ААКнын башкармалыгы

18

Алимбеков Алмаз Мусаевич

Председатель Правления ОАО «Кыргызалтын»

 

 

 

14

Сагынов Бектур Осконбекович

«Кыргызалтын» ААК башкармалыгынын төрагасынынэкономика, финансы иштери жана инвестиция боюнча орун басары

12

Абдырахманов Сагынбек Уметалиевич

«Кыргызалтын» ААК башкармалыгынын төрагасынын өндүрүш жана геологиялык чалгындоо иштери боюнча орун басары

 

«Кыргызалтын» ААК түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери

Ормошев Салават Маматалиевич

Иш башкаруучу

6

Насыров Арыстанбек Абдыбекович

Өндүрүштүк-техникалык башкармачылыктын башчысы

10

Бараканова Аида Толомушевна

Башкы бухгалтер Каржы-экономикалык башкармачылыктын башчысы

7

Канымбетов Нурдин Кенжебекович

Начальник Управления безопасности

Дейдиев Абубакир Уркумбаевич

Коопсуздук башкармачылыгынын башчысы

5

Омурзаков Бакыт Атабекович

Экономикалык талдоо жана болжолдоо бөлүмүнүн башчысы

16

Акматов Марс Абдымидалович

Юридикалык бөлүмдүн башчысы

11

Жудомушев Керимбек Жудомушевич

Маалымат жана байланыш технологиясы бөлүмүнүн башчысы

Ызаков Чынгыз Темирбекович

Материалдык-техникалык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

 

1

Джолдошалиева Джамал Азимжановна

Адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнүн башчысы

15

Чумакина Валентина Алексеевна

Жалпы бөлүмдүн башчысы