Айлана-чөйрөнү коргоонун бардык компоненттеринин мониторингин жүргүзүү

«Кыргызалтын» ААКсынын бардык өндүрүштүк бөлүмдөрү үчүн экологиялык паспорттор, таштандыларды айлана-чөйрөгө чыгаруунун (агызып чыгаруу, жайгаштыруу) жол бериле турган чектелген ченемдери иштелип чыккан жана бекитилген, аларды сактоо катуу контролдукка алынган.

 

«Кыргызалтын» ААКсынын өндүрүштүк объектилеринде айлана-чөйрөнү коргоо төмөндөгү багыттар боюнча жүзөгө ашырылат:

 

 • химиялык реаагенттерди, сууну, дизелдик күйүүчү майды жана башка ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу менен булгануучу заттардын бардык түрлөрүнүн же таштандылардын пайда болушун азайтуу;

 

 • калдыктардын пульпасын, тазалоо жабдууларын, желдетүүнүн натыйжасында абага чыгуучу заттарды жана саркынды сууларды, калдыктар сакталуучу жайларды зыянсыздандыруу блогун натыйжалуу пайдалануу;

 

 • айлана-чөйрөнү коргоонун бардык компоненттеринин мониторингин жүргүзүү;

 

 • « Кыргызалтын» ААКнын бардык филиалдарындагы тазалоочу курулмалардын иштөөсүнө көзөмөл жүргүзүп туруу;

 

 • абаны булгоочу уулу заттар, калдыктарга жана аларды чыгарып жайгаштырууга уруксаты өз убагында алуу;

 

Кыргызалтын” ААКнын бардык өндүрүштүк филиалдары үчүн экологиялык паспорттор, абаны булгоочу уулу заттардын жана калдыктардын айлана-чөйрөгө жетиштүү деңгээлде болгон ченемдер иштелип чыккан жана бекитилген.Алардын ченемдери катуу көзөмөлгө алынып турат.

 • «Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

 • «Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 • «Экологиялык экспертиза жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 • “Суу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 • «Атмосфера абасын сактоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 • «Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 • «Өндүрүштүн жана керектөөнүн калдыктары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 • “Калдык сактоочу жайларын жана кен алынгандан кийинки тектер жөнүндө“ Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 • «Жер казынасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 • «Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 • «Кооптуу өндүрүштүк объекттердин өнөр жайлык коопсуздугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы