Өндүрүш филиалдары adminka 25.01.2023

ӨНДҮРҮШ ФИЛИАЛДАРЫ

Филиал
«МАКМАЛЗОЛОТО» комбинаты
Филиал
«Солтон-Сары» кени
Филиал
«Терексай » кени
Филиал
«Аффинаждык» завод
Филиал
«МАКМАЛЗОЛОТО» комбинаты
Филиал
«Солтон-Сары» кени
Филиал
«Терексай » кени
Филиал
«Аффинаждык» завод