Подписание Меморандума между ОАО «Кыргызалтын» и корпорацией «Цзыцзинь»

Facebook
Twitter
VK
OK
Telegram
WhatsApp
5-июнь күнү Бишкек шаарында “Кыргызалтын” ААК башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов жана Кытайдын “Цзыцзинь” эл аралык тоо өндүрүштүк корпорациясынын Эл аралык Департаментинин директорунун туруктуу орун басары Ляо Цзяньшэн кызматташтык жана өз ара аракеттенишүү жөнүндө Меморандумга кол коюшту.
Кызматташтык жана өз ара аркеттенишүү жөнүндө Меморандум өнөктөштүк мамилелерди жана Тараптардын көп убакыттуу, натыйжалуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыктарды орнотууну карайт жана төмөндөгү маселелерди чечүүгө багытталат – орточо жана ири келечектүү кен жатактарын иштеп чыгуу жолу менен биргелешкен ишкананын минералдык-сырьелук базасын кеңейтүү; Кыргыз Республикасынын аймагында металлургиялык заводдун курулушун; тоо кендерин казып алуу ишмердигине байланышкан маселелерди ишке ашыруу процессинде иштиктүү жардам көрсөтүү; өз ара аракеттенишүү жана долбоорлорду жүзөгө ашыруу менен байланышкан изилдөө иштерине колдоо көрсөтүү; кызматташтыктын башка түрлөрү.
Маалыматтык: “Цзыцзинь” АА Тоо-өндүрүштүк корпорациясы Гонконг жана Шанхай фондулук биржаларында катталган. Корпорация дүйнөлүк алтын казуучу ири ишканалардын арасынан 1-орунду ээлеген жана металлургиялык рудалар тармагындагы дүйнөлүк ири компаниялар рейтингинде 8-орунда.

 

5 июня в Бишкеке Председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов и постоянный заместитель директора международного департамента Международной горнодобывающей корпорации Китая «Цзыцзинь» Ляо Цзяньшэн подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.
Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии предусматривает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон, направленного на решение следующих таких задач, как расширение минерально-сырьевой базы совместного предприятия путем разработки средних и крупных перспективных месторождений; строительство металлургического завода на территории Кыргызской Республики; оказание практической помощи в процессе реализации задач, связанных с горнодобывающей деятельностью; взаимодействие и оказание содействия в исследовательской работе, связанное с реализацией проектов; иные виды сотрудничества.
Справочно: АО Горнопромышленная корпорация «Цзыцзинь» (англ. – Zi Jin) является крупнейшей горнопромышленной корпорацией. Корпорация зарегистрирована на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. Корпорация заняла 1-ое место среди крупнейших мировых золотодобывающих предприятий и 8-е место в рейтинге крупных мировых компаний в отрасли металлических руд.