Башкаруу органдары adminka 22.01.2023

Башкаруу органдары

«Кыргызалтын» ААКтын кадр саясаты компаниянын стратегиялык максаттарына жетишүү ишмердүүлүгүнөн көз каранды болгон персоналдын натыйжалуу ишин уюштурууга багытталган. Заманбап рынок экономикасынын шарттарында компетенттүү кадр саясаты компаниянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн, анын бизнес чөйрөсүндөгү имиджин бекемдөөгө түздөн-түз таасирин тийгизет жана ага өнөктөштөрдүн ишенимин жогорулатат.

Учурда жетекчи кызматтарда жана негизги багыттарда төмөнкү жогорку квалификациялуу адистер иштешет:

Башкаруу органдары

«Кыргызалтын» ААКтын кадр саясаты компаниянын стратегиялык максаттарына жетишүү ишмердүүлүгүнөн көз каранды болгон персоналдын натыйжалуу ишин уюштурууга багытталган. Заманбап рынок экономикасынын шарттарында компетенттүү кадр саясаты компаниянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн, анын бизнес чөйрөсүндөгү имиджин бекемдөөгө түздөн-түз таасирин тийгизет жана ага өнөктөштөрдүн ишенимин жогорулатат.

Учурда жетекчи кызматтарда жана негизги багыттарда төмөнкү жогорку квалификациялуу адистер иштешет:

Абдраимов Кубат
Абдраимов Кубат Бейшенбекович
“Кыргызалтын” ААКнын Башкармалыктын төрагасы
Рисбаев Кубанычбек
Рисбаев Кубанычбек Эркимбаевич
“Кыргызалтын” ААКнын Башкармалыктын төрагасынын уюштуруу иштери боюнча орун басары
Омуралиев Бекмурза
Омуралиев Бекмурза Асаналиевич
Башкармалыктын төрагасынын экономика, каржы жана мамлекеттик органдар менен байланыштар боюнча орун басары
Бакиров Суеркул
Бакиров Суеркул Керимкулович
Директорлор кеңешинин төрагасы
Казакбаев Тагайбек
Казакбаев Тагайбек Сапарбекович
Директорлор кеңешинин мүчөсү
Бакиров Суеркул
Бакиров Суеркул Керимкулович
Директорлор кеңешинин төрагасы
Казакбаев Тагайбек
Казакбаев Тагайбек Сапарбекович
Директорлор кеңешинин мүчөсү
Абдраимов Кубат
Абдраимов Кубат Бейшенбекович
“Кыргызалтын” ААКнын Башкармалыктын төрагасы
Рисбаев Кубанычбек
Рисбаев Кубанычбек Эркимбаевич
“Кыргызалтын” ААКнын Башкармалыктын төрагасынын уюштуруу иштери боюнча орун басары
Омуралиев Бекмурза
Омуралиев Бекмурза Асаналиевич
Башкармалыктын төрагасынын экономика, каржы жана мамлекеттик органдар менен байланыштар боюнча орун басары
Бакиров Суеркул
Бакиров Суеркул Керимкулович
Директорлор кеңешинин төрагасы
Казакбаев Тагайбек
Казакбаев Тагайбек Сапарбекович
Директорлор кеңешинин мүчөсү
Бакиров Суеркул
Бакиров Суеркул Керимкулович
Директорлор кеңешинин төрагасы
Казакбаев Тагайбек
Казакбаев Тагайбек Сапарбекович
Директорлор кеңешинин мүчөсү