Экология жана коопсуздук adminka 22.01.2023
Айлана-чөйрөнү коргоо

1

1999-жылдан бери «Кыргызалтын» ААК
тизмеде
“Жакшы жеткирүү” жана Лондондун баалуу
металлдар рыногу ассоциациясынын (LBMA)
ишенимдүү жеткирүүчү статусуна ээ.
«Кыргызалтын» ААКсы баалуу металлдарды
жеткирүү чынжырына комплекстүү текшерүү
жүргүзүү жана «НФФЗ» ишмердүүлүгүн
ЛБМАнын талаптарына ылайык келтирүү жолу
менен туруктуу негизде «Жакшы жеткирүү»
(ишенимдүү жеткирүүчү) статусун сактап турат.

2

«Кыргызалтын» ААК жаңы ишканаларды да, кызматташуу боюнча келишимдер түзүлгөн иштеп жаткан контрагенттерди да LBMA стандарттарына шайкештигин текшерет. «Кыргызалтын» ААКтын өндүрүштүк ишканаларында айлана-чөйрөнү коргоо төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт:

 • химиялык заттарды, сууну, дизелдик отунду жана башка ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу аркылуу булгануунун же
 • калдыктардын бардык түрлөрүнүн пайда болушун азайтуу; хвостохранилища целлюлозаны зыянсыздандыруу агрегатын, вентиляциялык эмиссияларды жана саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды, калдык сактоочу жайларды эффективдүү иштетүү;
 • айлана-чөйрөнүн бардык компоненттеринин мониторинги; «Кыргызалтын» ААКтын филиалдарындагы тазалоочу курулмалардын иштешин контролдоо; таштандыларды чыгарууга, таштоого жана көмүүгө уруксаттарды өз убагында алуу;
 • «Кыргызалтын» ААКтын бардык өндүрүштүк бөлүмдөрү үчүн экологиялык паспорттор, айлана-чөйрөгө максималдуу жол берилген чыгындылардын (таштандылардын, көмүүлөрдүн) жана калдыктардын ченемдери иштелип чыккан жана бекитилген, алардын сакталышы катуу көзөмөлгө алынат.
 • калдыктарды чыгарууга, таштоого жана жайгаштырууга өз убагында уруксат алуу;
 • “Кыргызалтын” ААКнын бардык өндүрүштүк бөлүмдөрү үчүн экологиялык паспорттор, айлана-чөйрөдөгү таштандылардын (таштоолордун, жайгаштыруунун) жана калдыктардын жол берилген ченемдери иштелип чыккан жана бекитилген, алардын сакталышы катуу контролдонууда.
Эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы

«Кыргызалтын» ААКсында эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы боюнча иштер Кыргыз Республикасынын Конституциясына, «Эмгекти коргоо жөнүндө», «Кооптуу өндүрүш объекттеринин өнөр жайлык коопсуздугу жөнүндө», «Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча бирдиктүү коопсуздук эрежелерине» негизделет. , директивалык жана ченемдик документтер жана нускамалар.

Ошондой эле, «Кыргызалтын» ААКтын эмгектин саламат, коопсуз шарттарын түзүү жана өндүрүштүк травматизмдин алдын алуу боюнча негизги уюштуруу-техникалык иш- чаралардын планынын негизинде жетекчилик тарабынан бекитилген жана профсоюздун Борбордук комитети менен макулдашылган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Тоо-кен жана металлургия енер жайынын жумушчулары.

Ден соолукту жана коопсуздукту көзөмөлдөө МСМСга ылайык жетекчилик тарабынан бекитилген тийиштүү текшерүү графигине ылайык жүргүзүлөт.

Учурда «Кыргызалтын» ААКтын бардык филиалдарында эмгекти коргоо жана коопсуздук чаралары боюнча адистер бар, алар эмгек коопсуздугун камсыздоо боюнча профилактикалык иш-чаралардын аткарылышына көзөмөлдү күчөтүү боюнча иш алып барышууда.

Эмгекти коргоо жана коопсуздукту сактоо боюнча чараларга жыл сайын бир кыйла каражаттар белунуп турат.

«Кыргызалтын» ААКсы төмөнкүдөй максаттарды коёт:
 • «Кыргызалтын» ААКтын филиалдарында ишке киргизилген эмгекти коргоону башкаруу системасынын (МБС) натыйжалуу иштешине жетишүү;
 • жардыргыч материалдар жана СДЯВ (күчтүү уулуу заттар) менен иштөөдө филиалдардын жетекчилеринин жана инженердик-техникалык персоналынын кызматтык милдеттерин аткаруусуна катуу көзөмөл жүргүзүү;
 • өнөр жай коопсуздугу боюнча адистерди үзгүлтүксүз даярдоону уюштуруу жана өткөрүү; тоо-кен техникасын өз убагында текшерүү;
 • кен казуу ишканаларында эмгек приказдарынын берилишине катуу контролдукту ишке ашырууга, эгерде аларда иштин абалы жана уюштурулушу Техникалык коопсуздук эрежелеринин талаптарына ылайык келбесе, тыюу салууга;
 • фабриканын жумуш орундарында зыяндуу заттардын курамына мониторинг жүргүзүү каражаттарын өз убагында алууга;
 • «Кыргызалтын» ААКтын филиалдарынын кызматкерлерин сапаттуу жеке коргонуу каражаттары жана кийимдер менен өз
  убагында камсыз кылуу.