Тармактык эмес филиалдар adminka 25.01.2023

Негизги эмес бутактар

Филиал
Санаторий «Кыргызское взморье»
Филиал
Автотранспорт ишканасы
Филиал
«КЫРГЫЗАЛТЫН — КУРУЛУШ»
Филиал
Санаторий «Кыргызское взморье»
Филиал
Автотранспорт ишканасы
Филиал
«КЫРГЫЗАЛТЫН — КУРУЛУШ»